PolitikNytt kryphål för hyresvärdar utarmar bostadsmarknaden

Nytt kryphål för hyresvärdar utarmar bostadsmarknaden

Tiotusentals hyresrätter, både från privata och kommunala fastighetsbolag, har försvunnit från marknaden. Nu hyrs de ut till fantasisummor samtidigt som bostadskrisen blir allt värre.

I många städer råder svår bostadsbrist. Samtidigt har hyresvärdar hittat ett sätt att runda lagen och hyra ut lägenheter för dubbla eller trippla den vanliga hyran. Kryphålet kallas för hotellägenheter och blir allt vanligare.

Tidningen Hem & Hyra har i flera artiklar granskat handeln med hotellägenheter. Uthyrningen går till så att fastighetsägaren hyr ut ett antal lägenheter till ett uthyrningsföretag. 

Lägenheterna hyrs sedan vidare till företag vars anställda exempelvis arbetar som konsulter. Kontrakten kan vara så korta som nån vecka men kan även sträcka sig över flera år.

De vanliga hyresgäster som bor i fastigheten drabbas ofta svårt. Dels genom mer störningar och slitage och dels genom att de upplever att värden vill slänga ut dem från sina hem. I ett fall har en kvinna vräkts för att hennes hem ska göras om till hotellägenhet.

Bara i Stockholm med kranskommuner finns idag 15 000 såna här hotellägenheter, men liknande upplägg dyker upp i allt fler svenska städer.

I Finspång avslöjades det att det kommunala bolaget Vallonbygden är en av omkring 25 hyresvärdar på orten som hyr ut till Stay Easy Apartments. I Finspång är kötiden för att få en bostad från Vallonbygden i snitt 419 dagar.

Hans-Erik Olofsson, vd för Vallonbygden, har inte varit medveten om att flera av bolagets lägenheter användes som hotellägenheter.

– Vi ska inte hålla på med det här. Det är inte korrekt. Vi finns till för hyresgäster. Att företag ska tjäna pengar på de här lägenheterna det står inte jag bakom, säger han till Hem & Hyra.

Bakväg till marknadshyror

Sedan 2019 är lagstiftningen kring ockerhyror skärpt och praxis är att man får ta ut max 15 procent mer än den förhandlade hyran om man hyr ut i andra hand. Hur kan då hotellägenheter ha så höga hyror?

Uthyrningsföretagen rundar lagen genom att kalla de höga kostnaderna för en ”serviceavgift” eftersom det ofta ingår tjänster som städning eller tvätt i hotellägenheterna. 

Men ingen vet egentligen om det här är lagligt. Om man som privatperson hyrt till för höga hyror kan man ansöka om att få mellanskillnaden återbetald. Det gäller även lägenheter som hyrts ut i block, vilket många hotellägenheter har. Om en anmälan sker är det dock vanligt att kontraktet sägs upp, vilket gör att få har möjlighet att anmäla.

Idag sätt hyror i Sverige i förhandling mellan Hyresgästföreningen och hyresvärden. Det höjs allt fler röster, främst från byggföretag och partier på högerkanten, om att detta världsunika system ska skrotas. I stället vill man ha marknadshyror, alltså frihet att sätta hur höga hyror som helst.

Svårt att stoppa

Marknadshyror är idag inte tillåtet och att ta ut överhyra är ett brott som i grova fall kan straffas med fängelse. Trots det har de 20 största hotellägenhetsbolagen ökat sin omsättning explosionsartat de senaste åren.

Svårigheten att stoppa utvecklingen ligger i att ”hotellägenhet” är ett väldigt luddigt begrepp. 

Om lägenheterna skulle klassas som ren hotellverksamhet skulle uthyrarna behöva anpassa sig till mycket strängare regler, exempelvis gällande brandskydd. Om hotellägenheterna istället ses som vanliga hyresrätter borde man inte få göra så stor vinst på uthyrningen av dem.

Bengt Öhman, mångårig jurist på Hyresgästföreningen region Stockholm, menar att det finns luckor i lagen som idag utnyttjas men att det trots allt finns möjlighet att komma åt dold hotellverksamhet.

– Ansökan om blockuthyrning borde exempelvis granskas bättre av hyresnämnderna. Man skulle kunna skärpa praxis och utgå från vad som var ändamålet med lagstiftningen var från början, säger han till Hem & Hyra.

Läs mer

Populärt