PolitikMissen i M-SD-KD-budgeten – 10 miljarder kronor kan förloras

Missen i M-SD-KD-budgeten – 10 miljarder kronor kan förloras

I sin iver att få igenom skattesänkningar missade M, KD och SD att de miljarder de vill använda nu kan gå helt förlorade.

Den M-SD-KD-budget som riksdagen antog förra veckan utgår helt från regeringens budget. Den enda skillnaden är mindre ändringar i den del som avsatts till reformer, alltså nya politiska initiativ. Skillnaderna mot regeringens budget är så små att Magdalena Andersson bedömer att hon kan regera även när den gått igenom.

Men, som Om Europa var först med avslöja, är en hel del av de pengar M-SD-KD räknat med för att genomföra bland annat sänkningar av bensinskatten stödpengar från EU. Det innebär att det troligen inte går att flytta pengarna, som skulle användas för bland annat ”grön omställning” och ”hållbar tillväxt”, till reformer som kan öka användandet av fossila bränslen.

Finansieras med EU-pengar

M-SD-KD-budgeten skrotar ett flertal reformer som skulle finansieras med pengar från EU:s återhämtningsfond.

Totalt handlar det om:

  • Drygt 4 miljarder kronor som skulle användas för statligt stöd till energieffektiviseringar i flerfamiljshus
  • 3 miljarder kronor till investeringsstödet till hyresrätter
  • 2,5 miljarder som skulle finansiera köp av skyddsvärd skog

Det är alltså alltså om omkring tio miljarder kronor som helt kan försvinna ut budgeten. Hur högerkoalitionen tänkt att de öronmärkta pengarna för stärkt klimatarbete istället skulle kunna användas till sänkningar av bensinskatten är oklart.

Sedan miljardmissen upptäckts har flera kritiska röster höjts. En av dessa är Miljöpartiets förre språkrör Isabella Lövin som kalla budgeten för ”totalt ogenomtänkt”.

Att skriva en fungerande budget handlar om mer än att klippa och klistra mellan budgetposter, vilket högerpartierna helt verkar ha missat. När de skär i reformer som finansieras av öronmärkta EU-pengar finns det risk att dessa miljarder aldrig betalas ut.

Sverige är ett av få länder som ännu inte fått sitt återhämtningsstöd från EU och nu ser det ut som att det blir ännu mer förseningar. Det betyder att högerns sifferslarvande gör att de 34 miljarder Sverige är berättigat till är upplåsta i Bryssel ännu en tid.

Läs mer

Populärt