NyheterBristningsrisk hos föderskor störst i Stockholm

Bristningsrisk hos föderskor störst i Stockholm

Risken för de svåraste formerna av förlossningsbristningar varierar mellan regionerna. Stockholm och Sörmland har störst problem, medan Gävleborg är bäst på att undvika svåra bristningar, rapporterar SVT Nyheter.

– Det är dubbelt så hög risk om man föder barn i Stockholm som i Gävleborg. Och de skillnaderna kvarstår när man justerar för att kvinnorna är olika gamla, har olika antal födda barn och så vidare, säger Karin Källén, professor vid institutionen för obstetrik och gynekologi vid Lunds universitet och utredare på Socialstyrelsen, till SVT.

Från 2016 till 2020 drabbades nära 13 000 kvinnor av de allvarligaste formerna av förlossningsbristningar. Skillnaderna mellan regionerna har funnits länge, även om de sjunkit till en lägre nivå. Det visar en analys som Karin Källén gjort för Uppdrag granskning och SVT:s lokala nyheter.

Orsaken till de varierande utfallen är sannolikt variation i arbetssätt och rutiner, enligt Källén. Även stress och press inom förlossningsvården har betydelse.

– Det är ett hantverk och det tar tid att arbeta in de här rutinerna. Speciellt om man har mycket att göra. Med en stressad personal är det så klart svårare än om man har en stabil personal som kan jobba i lugn och ro.

Läs mer

Populärt