fbpx
NyheterPandemilagen slopas sista mars

Pandemilagen slopas sista mars

Från april ska covid-19 inte längre klassas som en allmänfarlig sjukdom, föreslår regeringen i en proposition.Sista mars ska också den så kallade pandemilagen avskaffas, något som riksdagen tidigare begärt.

Regeringen aviserar samtidigt ett kommande beslut om att anmälningsplikt ska gälla för covid-19 inom vården och omsorgen när sjukdomen inte längre klassas som allmänfarlig.

Förslagen om pandemilagen finns i en proposition som regeringen nu lämnar till riksdagen. Avskaffandet är dock inte en följd av att riksdagen i ett tillkännagivande bett regeringen slopa lagen, enligt socialminister Lena Hallengren (S).

– Vår bedömning är att det är möjligt att avskaffa lagen. Om vi hade bedömt att det inte var det hade vi tagit en ny diskussion med riksdagen, säger Hallengren.

Inte sannolikt

Vad gör regeringen om det blir en ny våg i höst och det finns behov av åtgärder igen?

Regeringen ser inte det som sannolikt, enligt Hallengren.

– Vi ser inte i dagsläget framför oss att vi ska återinföra restriktioner på det sätt som vi har fått uppleva till och från i två års tid. Men skulle vi hamna i en sådan situation får vi stifta en ny lag.

En utredning arbetar med förslag till en ny smittskyddslag men de slutliga förslagen från den ska inte lämnas förrän 2023.

Ytterligare ett förslag i dagens proposition är att lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen upphör den sista mars.

Får effekter

Det faktum att sjukdomen inte längre ska klassas som samhällsfarlig får flera effekter. En är att den som misstänker sig ha blivit smittad inte längre är skyldig att söka läkare. Kravet på smittspårning försvinner och inga krav kan ställas på karantän eller isolering. Rätten till smittbärarpenning försvinner också.

Anmälningsplikten gäller för vården. Fall som upptäcks i vården ska anmälas till smittskyddet för att smittspårning ska vara möjlig.

Läs mer

Populärt