fbpx
HemPolitikRegeringen öppnar för nya stöd efter prisökningar – vill skydda svenska hushåll

Regeringen öppnar för nya stöd efter prisökningar – vill skydda svenska hushåll

Efter Rysslands invasion av Ukraina har priser på exempelvis drivmedel ökat. Finansminister Mikael Damberg (S) säger att det kan bli aktuellt med stöd till hushållen.

Osäkerheten på finansmarknaden kommer att fortsätta ett bra tag framöver, enligt den svenska regeringen.

Rysslands krig i Ukraina har orsakat börsfall och stigande priser på råolja vilket lett till att bensin- och dieselpriset stigit kraftigt.

– Vi ser prisökningar på energi- och drivmedel som kan fortsätta öka, det beror väldigt mycket på omvärldshändelser nu, säger Mikael Damberg.

– Utöver det ser vi att vi kan påverkas i flera led. Vi kan se högre livsmedelspriser. Vi har redan nu sett att priset på vete och gödsel ökat. Ryssland och Ukraina producerar ungefär en fjärdedel av världens vete.

Ryssland exporterar också stora mängder gödningsmedel och högre importpriser kan påverka livsmedelspriserna i Sverige, fortsätter finansministern.

Nästan 27 kronor

De ledande drivmedelsbolagen höjde på tisdagen det svenska bensinpriset med 95 öre till 22:99 kronor litern medan dieseln över en natt blev ytterligare 1:50 kronor dyrare och kostar efter höjningen 26:97.

Damberg utesluter inte att regeringen går in med stöd till svenska hushåll eller andra lättnader, som en skattesänkning.

– I det här läget utesluter jag inte en viss åtgärd, man måste titta brett på vilka åtgärder som har effekt.

– Vi har visat att under vintern, när vi hade en dramatisk situation kopplat till elpriserna, så valde vi att agera för att skydda svenska hushåll.

”Sanktionerna biter”

EU och västländer har infört sanktioner mot Ryssland som enligt den svenska regeringen har effekt. Max Elger, finansmarknadsminister (S), kallar sanktionerna omfattande och regeringen beskriver hur enorma värden hos ryska företag utraderats. Det ryska banksystemet är pressat, enligt Damberg.

– Vår bedömning är att sanktionerna biter på Ryssland.

Men samtidigt sjunker börserna i Sverige, Europa och USA, vilket enligt Max Elger är en återspegling av osäkerheten kring framtida högre energipriser.

Samtidigt använder Sverige inte särskilt mycket gas i relation till andra EU-länder – runt 2,5 procent i andel av energikonsumtionen vilket kan jämföras med Italiens runt 40 procent. EU-snittet ligger på runt 25 procent.

”Har beredskap”

Den finansiella stabiliteten i Sverige bedöms vara god och har inte rubbats av fallande börser, enligt Elger. Sverige har också ”mycket starka offentliga finanser”.

– Krisen bedöms vara hanterbar för det finansiella systemet. Om läget skulle förändras så har vi beredskap att möta detta. Vi följer utvecklingen noggrant.

Men om situationen förändras är det snarare Riksbanken, Riksgälden och Finansinspektionen som ska agera. Mikael Damberg vill även vänta in råd från EU-kommissionen om statsstödsregler för att se vilka åtgärder regeringen kan vidta, samtidigt som man inte vill införa åtgärder som driver upp inflationen.

På lång sikt vill regeringen höja och modernisera reseavdraget.

– Vi kommer att agera och tittar på om det behövs särskilda insatser under den här krisen.

RELATED ARTICLES

Populärt