UtblickStatsminister Andersson: Putin har missbedömt viljan i EU

Statsminister Andersson: Putin har missbedömt viljan i EU

Beslutet att skicka svenska vapen till krigets Ukraina är historiskt, men det ändrar inte Sveriges säkerhetspolitiska linje, enligt statsminister Magdalena Andersson (S).

På måndagen beslutade riksdagen att skicka 5 000 pansarskott, 5 000 skyddsvästar, 5 000 hjälmar och 135 000 fältransoner till Ukraina.

– Det är ett avsteg från praxis vad gäller vår vapenexportlagstiftning. Men det är något helt annat än att byta säkerhetspolitisk linje och plötsligt säga att man vill bli medlem i Nato, säger Andersson på en pressträff i riksdagen.

Hon håller fast vid att stabilitet och förutsägbarhet i den säkerhetspolitiska linjen är det som bäst gagnar Sverige i det allvarliga läge som råder nu. Därför är det enligt henne inte rätt läge att börja diskutera ett eventuellt Natomedlemskap.

Magdalena Andersson svarar inte rakt på frågan om beslutet om vapenleveranserna har försämrat säkerhetsläget för svensk del.

– Det klart att de samlade åtgärderna som Europa, och som vi också bilateralt har vidtagit, har förändrat säkerhetsläget för Sverige, men också för alla andra europeiska länder, säger hon.

Hon framhåller hur enigt och snabbt EU har fått sanktioner på plats efter de ryska attackerna.

– President Putin tycks helt ha missbedömt viljan och förmågan inom EU att reagera på invasionen av Ukraina, säger Magdalena Andersson.

Läs mer

Populärt