fbpx
PolitikFlera nya åtgärder mot gängen: Tar inspiration från Danmark

Flera nya åtgärder mot gängen: Tar inspiration från Danmark

Regeringen lägger fram flera nya åtgärder för att minska segregationen och knäcka de kriminella gängen.

Magdalena Andersson inledde dagens pressträff med att kommentera de våldsamma upploppen under påskhelgen där många poliser och annan blåljuspersonal skadades.

Statsministern fördömde bokbålen men poängterade att vi har en långtgående yttrandefrihet i Sverige och att de våldshandlingar som utfördes inte kan ursäktas.

– Det här var inte politiska handlingar utan det här var kriminella handlingar, säger Magdalena Andersson.

Inspiration från Danmark

En av de viktigaste åtgärderna för att stoppa de kriminella gängen är att minska nyrekryteringen.

Integrations- och migrationsminister Anders Ygeman presenterade tre nya verktyg för att förhindra att unga fastnar i en kriminell livsstil.

För det första ska ungdomskriminalitetsnämnder införas. Den här typen av nämnder finns redan i Danmark och kommer bestå av bland annat polisen och socialtjänsten.

Regeringen vill även se över om det går att införa tvingande åtgärder mot unga i riskzonen, oavsett om vårdnadshavare ger sitt samtycke eller inte.

Det kan bland annat handla om att socialtjänsten kan kontrollera att en ungdom är hemma på kvällarna, i skolan på dagarna eller att barnet eller föräldern deltar i ett program.

I Danmark finns ett liknande system där exempelvis barnbidraget kan dras in om man inte följer bestämmelserna.

Regeringen vill även införa en aktivitetsplikt i försörjningsstödet. De som haft försörjningsstöd en längre tid ska alltså ha en aktiv förväntan på sig att komma ifrån bidraget.

– Alla barn ska se sina föräldrar gå till jobbet, säger Ygeman på pressträffen.

Föreslår ytterligare straffskärpningar

Förutom dessa förebyggande åtgärder presenterade justitieminister Morgan Johansson ett flertal straffskärpningar som ska försvåra för de kriminella gänget och deras verksamhet.

Bland annat föreslås ett utökat vistelseförbud, som skulle innebära att personer knutna till kriminella miljöer inte får vistas på vissa platser.

Redan idag finns vistelseförbud för villkorligt frigivna och i vissa fall för ungdomar i riskzonen.

Regeringen föreslår även utökade möjligheter för brottsbekämpande myndigheter att kunna övervaka kriminellas elektroniska kommunikation.

Idag kan man bara avlyssna om man misstänker brott som ger mer än två års fängelse, men med de nya reglerna kan man även övervaka kommunikation om flera typer av välfärds- eller ekobrott.

Den här typen av brott ger inte så långa fängelsestraff, men de är en viktig inkomstkälla för den organiserade brottsligheten.

Läs mer

Populärt