NyheterGotlands regemente byggs ut

Gotlands regemente byggs ut

Regeringen har gett klartecken för att rusta upp Tofta garnison på Gotland. Investeringarna får uppgå till 1,6 miljarder kronor.

En garnison är en form av paraplyorganisation för den samlade militära närvaron på en ort eller plats. På Gotland finns framförallt regementet P18.

Pengarna ska Fortifikationsverket använda bland annat för att bygga ett servicecenter för soldaternas personliga utrustning, en kasern för värnpliktiga och en sjukvårdsmottagning.

Även en matsal med 200 sittplatser ska byggas, liksom, en grovspolanläggning för stridsvagnar och en vårdhall för olika typer av fordon.

Byggprojekten ska vara färdiga under 2026.

– Det här gör att vi kan öka den militära förmåga som nuvarande omvärldsläge kräver, säger regementschefen Magnus Frykvall på en pressträff.

– Bara en sådan sak att vi får en matsal och en riktig kasern kommer att underlätta väldigt för att kunna öka värnpliktsvolymer.

Han konstaterar att regementet kommer att bli Sveriges mest moderna och bäst anpassade utbildningsplattform för mekaniserade förband.

Läs mer

Populärt