PolitikSveriges sysselsättning näst högst i EU

Sveriges sysselsättning näst högst i EU

Sverige är återigen tvåa i EU:s sysselsättningstopp. Dessutom har Sverige redan nått sysselsättningsmålet för 2030.

EU mäter årligen hur stor del av medlemsländernas befolkning som är i sysselsättning. Sverige är i årets mätning tvåa efter Nederländerna.

Med en sysselsättningsgrad på nästan 81 procent har Sverige dessutom klarat unionens mål inför 2030. Det målet är att alla EU-länder ska ha en sysselsättning över 78 procent.

Sysselsättning eller arbetslöshet

Sysselsättning är inte detsamma som arbetslöshet. Sysselsättningsgraden beräknar hur många i arbetsför ålder som har arbetat under en vecka.

Det finns stora grupper i samhället som inte räknas som sysselsatta. Det är bland annat studenter, värnpliktiga och långtidssjuka.

Arbetslösheten räknar istället hur många som är en del av arbetskraften och som aktivt söker jobb.

Andra länder halkar efter

Förutom Sverige och Nederländerna är det ytterligare sex länder som nått EU:s sysselsättningsmål. Men för andra länder går det sämre.

I botten på sysselsättningsindexet hittar vi Grekland, Italien, Rumänien och Spanien. Tillsammans har dessa länder omkring en fjärdedel av EU:s medborgare.

Sysselsättningen i de två länderna i botten, Grekland och Italien, är under 63 procent.

Viktig kvinnofråga

En förklaring till den låga sysselsättningsgraden är att kvinnor i lägre utsträckning har ett arbete.

EU-parlamentarikern Ilan De Basso (S) pekar på vikten av att kvinnors status på arbetsmarknaden höjs och att det är viktigt att öka kvinnors deltagande för att nå sysselsättningsmålet.

– Vi kan exempelvis se i vissa EU-länder, såsom Grekland och Spanien, hur könsklyftan fortfarande är ett stort problem på arbetsmarknaden. Kvinnor tenderar att arbeta färre timmar och jobbar inom mer lågbetalda sektorer, ofta med lägre positioner, vilket synliggör hur de traditionella könsrollerna fortfarande är djupt rotade i våra samhällen, säger Ilan De Basso till Europaportalen.

Läs mer

Populärt