PolitikRegeringen vill stoppa nya religiösa friskolor

Regeringen vill stoppa nya religiösa friskolor

Om förslaget går igenom skulle det innebära att inga nya religiösa friskolor får startas i Sverige.

Utbildningsdepartementet är klar med ett förslag om etableringsstopp för nya skolor och fritidshem med konfessionell inriktning. Befintliga skolor ska dock tillåtas utöka sin verksamhet.

Etableringsstoppet motiveras med att det förekommer allvarliga brister i religiösa friskolor, att de kan förstärka segregationen och att det förekommer kopplingar med våldsbejakande extremistmiljö.

Departementet anser att förslaget är förenligt med bland annat nationell och internationell rätt om religionsfrihet och med näringsfriheten.

Regeringen räknar dock inte med att det finns en majoritet i riksdagen för förslaget. I början av februari sade skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) att ”ett förbud finns det inte majoritet för i dag”.

Förslaget skickas nu ut på remiss. Det är tänkt att träda i kraft 1 juli 2024.

Läs mer

Populärt