PolitikKraftnät får investera 8,4 miljarder i norr

Kraftnät får investera 8,4 miljarder i norr

Mer el behövs i norr och längs Norrlandskusten, och nu kommer investeringarna i ledningarna. Regeringen ger okej till att Svenska Kraftnät investerar 8,4 miljarder kronor för att bygga nya elnät.

Omställningen till fossilfri energi kräver mer el, men hittills har elnäten varit otillräckliga. Nu ger regeringen det statliga elnätsföretaget Svenska Kraftnät möjlighet att investera stort i nya ledningar – hela 8,4 miljarder ska plöjas ned i det nya ledningsnätet som behövs i norr.

– Utbyggnadstakten är avgörande för omställningen till fossilfritt, och därför har regeringen bemyndigat Svenska Kraftnät att göra investeringar i ett åtgärdspaket i Norrland och längs Norrlandskusten, säger energiminister Khashayar Farmanbar (S).

För en månad sedan kom ett dystert besked. En elchock bromsar den gröna nyindustrialiseringen i norr, elnäten där hinner inte byggas ut snabbt nog, enligt ett förhandsbesked från Svenska Kraftnät. Bara hälften av behovet kan klaras i första etappen, och nya gröna industrisatsningar får vänta. Även i övriga landet är kapaciteten i elnäten otillräcklig. Men nu är det gladare tongångar från Svenska Kraftnät.

– Det här handlar om över 8 miljarder i detta skede, men vi kommer att fortsätta, säger Svenska Kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe.

I första hand är det två nya 400 kV-ledningar, och ett antal stationer med anslutningar i norra Sverige.

Enligt Lotta Medelius-Bredhe handlar planerna nu om att leveranser ska börja ske från 2028. Men då råder Svenska Kraftnät inte över alla delar, skyndar hon sig att säga, för bland annat länsstyrelser och kommuner behöver också göra sitt.

Läs mer

Populärt