fbpx
Politik6 KD-toppar som slirat i abortfrågan

6 KD-toppar som slirat i abortfrågan

Kristdemokraternas officiella linje är att stå bakom Sveriges abortlagstiftning. Men i partiets absoluta toppskikt finns flera personer som verkar ha en helt annan inställning till aborter.

Abortmotståndet var en av KD:s tidiga profilfrågor och kanske det som mest av allt satte dem på den politiska kartan.

Partiet har sedan dess nyanserat sin syn på abort, men så sent som på rikstinget 2007 var det fullt krig sedan förändringar i lagstiftningen föreslagits.

Abort fortsätter att vara en svår fråga för KD. De är som enda parti emot ett förslag att tillåta aborter medicinska aborter hemma, utan att uppsöka sjukhus.

Partiets förflutna kommer ofta upp till ytan och det finns många företrädare för partiet som gjort abortkritiska uttalanden.

Mikael Oscarsson

Den senaste KD-topp som uttalat sig om abort är Mikael Oscarsson. Har är kanske inget stort namn för den breda allmänheten men han är en kraft att räkna med inom Kristdemokraterna.

1991 grundade han den svenska Ja till Livet-rörelsen. Han var ordförande i föreningen tills dåvarande partiledaren Alf Svensson tvingade honom att avsäga sig posten för att få representera KD i riksdagen.

Oscarsson valdes in i riksdagen 1998, efter en personvalskampanj som anklagades för att utnyttja hans nätverk inom anti-abortrörelsen.

Han är partiets utrikes- och försvarspolitiska talesperson, men har främst gjort sig känd för att driva abortfrågan. Han har skrivit en mängd motioner som bland annat skulle sänka gränsen för fri abort och införa tvång på kuratorsamtal för alla som vill ha abort.

Trots hans många uttalanden, exempelvis att ”abort är avlivning”, låter Kristdemokraterna honom fortsätta att driva politik som går emot den officiella partilinjen.

Lars Adaktusson

Lars Adaktusson var den välkände journalisten som blev EU-parlamentariker för KD.

I sin tid i parlamentet mellan 2014 och 2018 röstade han mot aborträtten hela 22 av 28 möjliga gånger.

När kritiken hopade sig menade Adaktusson att anledningen till att han röstade emot kvinnors rätt att själva bestämma över sina kroppar är att han principiellt vänder sig emot att frågan tas upp på EU-nivå.

Lennart Sacrédeus

Under våren 2022 sjukskrivs Lars Adaktusson från sin post som riksdagsledamot på grund av ”utbrändhet kopplad till arbetssituationen”. Detta efter en konflikt med partiledningen.

Hans vikarie blev Lennart Sacrédeus, kommunfullmäktigeordförande från Mora, som flera gånger gjort mycket tveksamma uttalanden kring abort.

Han har bland annat sagt att KD har en ”nollvision för aborter” och att KD är en rörelse som ”står upp för oföddas rättigheter”.

När det stormade kring KD-kvinnors ordförarande Sara Havneraas uttalanden om abort kritiserade han att Havneraas inte sa att hon var emot abort.

– Det är något som inte är friskt i Sverige när man inte vågar stå för sina högst rimliga uppfattningar som att abort är att släcka ett liv, sa Sacrédeus då till Dagens Nyheter.

Sarah Havneraas

Under 2021 skulle KD lansera sin ”nya feminism” och en av arkitekterna var kvinnoförbundet KD-kvinnors ordförande Sarah Havneraas. Ganska snart framkom det att Havneraas hade ett förflutet inom antiabortrörelsen.

Hon var fram till 2019 medlem i styrelsen för föreningen Människovärde, som är en ihopslagning av abortkritiska Provita och Ja till Livet. Havneraas har tidigare försökt tona ner sitt engagemang och hennes namn har tagit bort från artiklar hons skrivit för Provita.

Havneraas säger nu att hon alltid stått bakom svensk abortlagstiftning, trots att hon varit engagerad i tre föreningar som driver abortfrågan.

Alf Svensson

Den som tog Kristdemokraterna från ett litet obskyrt parti ända in i riksdagen var Alf Svensson, som var partiledare mellan 1973 och 2004.

Kristen Demokratisk Samling, som partiet hette när det startades 1964, hade en starkt frikyrklig prägel. Lewi Pethrus, en av grundarna, startade 1971 anti-abortrörelsen Föreningen Rätt till liv.

Även Alf Svensson var under lång tid bestämt emot fri abort och det var en av partiets stora profilfrågor.

Han ändrade dock gradvis åsikt i frågan. Han vändning kom sedan hans fru fått röda hund i samband med en graviditet, vilket kan ge svåra fosterskador.

Ebba Busch

KD:s partiledare Ebba Busch har precis som många andra i partitoppen ett bakgrund inom frikyrkorörelsen, och mer specifikt Livets ord. Hon har sedan flera år följt den officiella partilinjen som är att KD står bakom svensk abortlagstiftning.

Däremot har hon vid flera tillfällen stöttat partikamrater som har en historia i anti-abortrörelsen.

Hon har även drivit frågan om samvetsfrihet, som skulle göra det möjligt för barnmorskor att vägra att utföra aborter av religiösa skäl. Ebba Busch tycker att samvetsfrihet är en mänsklig rättighet.

Något hon inte tycker är en mänsklig rättighet är abort, vilket det här klippet från 2016 tydligt visar:

Förutom samvetsfrihet har hon även drivit att utländska kvinnor inte ska kunna göra abort i Sverige. Det är en förändring som skulle kunna kunna drabba de kvinnor som lever i länder där abortlagstiftningen de senaste åren kraftigt förämrats, exempelvis Polen, hårt.

Läs mer

Populärt