SverigePsykisk misshandel: Tidiga varningstecken att vara uppmärksam på

Psykisk misshandel: Tidiga varningstecken att vara uppmärksam på

Många kvinnor utsätts för psykisk misshandel. Mörkertalet är stort, särskilt som många offer inte vet att det de utsätts för är ett brott.

Psykisk misshandel kan förekomma i alla relationer. Det kan förekomma mellan föräldrar och barn, mellan vänner och kollegor eller mellan syskon. Det man vanligen fokuserar på är psykisk misshandel i parrelationer.

Den stora majoriteten är kvinnor som utsätts för våld från män.

Vad är psykisk misshandel?

Fysisk misshandel är slag och annat våld. Det är potentiellt livsfarligt och allt för många kvinnor skadas allvarligt eller mördas av män som de är eller har varit i en relation med.

Psykisk misshandel missas ofta eftersom den är mer subtil och inte lämnar synliga märken. Däremot är effekten ofta minst lika traumatisk.

Psykisk misshandel är när en person försöker skrämma, isolera och kontrollera eller manipulera sin partner på olika sätt. Det kan även handla om hot om våld mot partnern eller de denne älskar.

Lär dig känna igen varningstecknen

Psykisk misshandel kan se ut på många olika sätt och för många offer är det svårt att upptäcka att det är just misshandel det handlar om. 

Den psykiska misshandeln eskalerar ofta under relationen och det är därför viktigt att uppmärksamma även tidiga varningstecken.

Överdriven kontroll

Skrikande, övervakning och hot är en form av psykisk misshandel. En partner som ständigt måste ha kontroll på var den andra är och med vem denne umgås är ett stort varningstecken.

Andra former av kontroll att vara uppmärksam på är om en partner tar alla beslut om exempelvis ekonomin eller ger order och förväntar sig att de ska åtlydas utan frågor.

Ett begrepp som det talats mer om under senare är är “gasljusande”, gaslighting på engelska. Det är att ord för processen att ljuga för en partner så länge och medvetet att partner börjar ifrågasätta vad som faktiskt är verkligt, och i förlängningen sin egen mentala hälsa.

Kritik och förlöjligande

Om en partner ständigt ger elaka smeknamn, “skojar” på ett sätt som gör en ledsen eller visar att partnerns intressen och kunskaper inte är viktiga kan det handla om psykisk misshandel.

Andra tecken är försök att förödmjuka partner i offentliga sammanhang.

Svartsjuka och skuldbeläggande

Svartsjuka kan vara ett sätt att kontrollera sin partner. Genom att felaktigt anklaga den andra partnern för att skada dem genom att exempelvis flirta, flyttar den misshandlande partnern över skulden på den misshandlade.

Ett annat varningstecken är att förövaren menar att det är offrets fel att han beter sig som han gör, eller helt nekar till att något skulle vara fel.

Isolering och försummelse

De som utsätts för psykisk misshandel isoleras ofta från sina vänner och sina övriga familj. Det är även vanligt att förövaren aktivt försöker vända andra mot sitt offer genom att exempelvis sprida rykten. På det sättet stärks offrets beroende av förövaren.

Slutligen kan det vara psykisk misshandel om en part ständigt vägrar att svara, avbryter och på alla sätt ser ner på sin partner och dennes intressen och behov.

När blir det brottsligt?

Psykisk misshandel är i sig inget brott men däremot kan det innehålla brottsliga delar, som exempel ofredanden, hot eller förolämpning.

Om det handlar om upprepade kränkningar som pågår länge och rutinmässigt i en nära relation, eller mot en person man haft en relation med, kan det handla om grov fridskränkning.

Om det är en en man som begår brottet mot en kvinna han har eller har haft en nära relation till är brottet grov kvinnofridskränkning.

Genom rubriceringen grov kvinnofridskränkning kan flera enskilda händelser bakas samman till ett samlat brott. Det kan innehålla exempelvis misshandel, hot, tvång, skadegörelse och överträdelse av kontaktförbud.

Regeringen har nyligen skärpt straffet för grov kvinnofridskränkning, till lägst ett års och max sex års fängelse. Man lade även in förtal i grov kvinnofridskränkning.

Det finns stöd att få

Det är viktigt att verkligen poängtera att det aldrig är den utsattes fel att misshandeln sker.

Den kan vara bra om den utsatte sparar exempelvis meddelanden eller brev som skickats. Även annan bevisning som exempelvis kontoutdrag eller röstmeddelanden är bra att ha kvar.

Hjälp finns att få bland annat hos kvinnojourer. För att hitta den kvinnojour eller det skyddade boende som är närmast dig kan du klicka här.

Om du vill prata med någon om att du eller någon du känner är utsatt för psykisk misshandel kan du ringa Kvinnofridslinjen på nummer 020-50 50 50. Samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen.

Även socialtjänsten kan hjälpa den som behöver hjälp att ta sig ur en farlig relation. Du kommer lättast i kontakt med dem via din kommun.

Om läget är akut och du är utsatt för omedelbar fara kan du ringa Polisen på 112. Annars är numret för att göra en polisanmälan 114 14.

Läs mer

Populärt