HemNyheterTätare värmeböljor kan påverka halv miljard

Tätare värmeböljor kan påverka halv miljard

Värmeböljorna kommer att bli fler och leda till matbrist, dödsfall och flyktingströmmar de närmaste hundra åren. En halv miljard människor kan påverkas om inte Parisavtalet nås.

Indien och Pakistan har haft extremt höga temperaturer under våren med över 40 grader i skuggan, ett ”direkt livshotande extremväder”. I en ny vetenskaplig artikel i tidningen Earth’s future visar forskare från bland annat Göteborgs universitet att det kan bli vanligare. Om världens länder fortsätter att bidra till växthuseffekten på samma sätt som i dag så kan det bli fem ytterligare sådana värmeböljor per år, säger de. En halv miljard människor kan påverkas.

”I ett bästa scenario så lyckas vi följa Parisavtalet, och då tillkommer ungefär två värmeböljor per år och cirka 200 miljoner människor exponeras för värmeböljan”, säger Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi vid Göteborg universitet i pressmeddelandet.

Med värmebölja menar forskarna att temperaturen är minst lika hög som under en tiondel av de varmaste sommardygnen mellan 1975 och 2014 i regionen, under minst tre dygn. En värmebölja vara i ungefär tio dagar och till skillnad från i Sverige kyls inte luften ned under natten.

RELATED ARTICLES

Populärt