NyheterRegeringen vill införa nytt elstöd: "En återbetalning"

Regeringen vill införa nytt elstöd: ”En återbetalning”

Regeringen vill att Svenska Kraftnät använder minst 30 miljarder för att kompensera hushåll för höga elpriser.Det skulle till exempel kunna ske som en direkt återbäring.

– I dag har vi ett mycket viktigt besked att ge. Vi vill införa ett högkostnadsskydd för de höga elpriserna, säger statsminister Magdalena Andersson (S).

Hon skyller de höga elpriserna på den ryske presidenten Vladimir Putin och hans krig mot Ukraina.

– Vi kommer inte att tillåta att Putin håller svenska hushåll och företag som gisslan, säger Andersson.

Svenska Kraftnät bedömer att man kommer att ha omkring 60 miljarder kronor på kontot för så kallade flaskhalsintäkter nästa år.

Regeringen vill nu att de pengarna återförs till hushåll och företag.

”En återbetalning”

– Det är en återbetalning av de avgifter som hushåll och företag redan betalat och som vi anser att de har rätt till, säger finansminister Mikael Damberg (S).

Det uppdrag som Svenska kraftnät nu får innebär att minst 30 av de 60 miljarder kronorna ska återföras till hushållen.

I vilken form återföringen ska ske blir upp till myndigheten att avgöra. Enligt regeringen kan det handla om åtgärder som sänker priser på elmarknaden, men även om en direkt kompensation till hushåll och företag.

Tanken är att de hushåll och företag som drabbats hårdast av höga elpriser ska kompenseras mest genom återföringen. Därför vill regeringen att åtgärderna särskilt träffar hushåll och företag i södra Sverige.

Oklart när

När återföringen kan ske är ännu oklart.

– Det här ska ske så snabbt som möjligt, säger energiminister Khashayar Farmanbar (S).

Han uppger att Svenska Kraftnät ska komma med sina förslag på hur återföringen ska ske senast 15 november.

Svenska kraftnät äger stamnätet som transporterar el mellan olika delar av Sverige. De 60 miljarder kronor i flaskhalsintäkter som bedöms finnas på Svenska kraftnäts konto i slutet av nästa år kommer från så kallade kapacitetsavgifter som betalas in av kraftbolag och regionala nätägare.

Kapacitetsavgifterna tas ut när det uppstår prisskillnader mellan olika delar av landet på grund av brister i överföringskapaciteten. På senare tid har de intäkterna blivit oväntat höga.

– Det är inte meningen att Svenska kraftnät ska samla pengar på hög, säger Damberg.

Det är EU:s elmarknadsförordning som bestämmer hur pengarna får användas, till exempel för investeringar, reparationer, underhåll eller sänka stamnätstariffer.

Regeringen har under våren varit i kontakt med EU-kommissionen som meddelat att det finns öppning för att använda medlen till nödåtgärder för hushåll och företag.

Läs mer

Populärt