fbpx
PolitikS: Prioritera våld mot kvinnor som gängbrott

S: Prioritera våld mot kvinnor som gängbrott

Socialdemokraterna vill att piketpolis sätts in i fler fall när män slår kvinnor. Straffen ska också skärpas för upprepade fall av allvarliga sexualbrott, lovar S-kvinnors ordförande Annika Strandhäll.

– Den här typen av brottslighet är väl så stor som gängkriminaliteten men får inte samma utrymme, säger Strandhäll.

Socialdemokraterna går till val på fler åtgärder för att motverka mäns våld mot kvinnor. Det handlar om att sätta större tryck på förövaren, stärka brottsoffret och arbeta förebyggande.

I Stockholm arbetar polisen sedan 2019 med Initiativ gryning för att fokusera tydligare på gärningsmannen, bland annat genom psykologiska profileringar av män som bryter kontaktförbud och att piketpolis sätts in oftare.

S vill att projektet sprids till hela landet.

”Framgångsrikt”

– Metoderna är egentligen hämtade från kampen mot gängkriminalitet, där man punktbevakar de här förövarna. Vi tycker att man ska göra en nationell kraftsamling som bygger på erfarenheterna från poliserna i Stockholm, säger partisekreterare Tobias Baudin.

– Det är ett helt annat sätt att arbeta och som har varit väldigt framgångsrikt och efterfrågat från kvinnorörelsen, säger Annika Strandhäll.

Partiet föreslår också att straffen skärps för upprepade fall av allvarliga sexualbrott, däribland våldtäkt. Det är en tydlig signal till förövarna, enligt Baudin.

– Gör man det flera gånger ska man straffas hårdare och sitta inne längre.

S föreslår inte att straffrabatten ska tas bort helt för dessa brott utan en utredning får se över straffskalorna.

”Lex Lotta”

I somras tog regeringen emot en utredning om att psykisk misshandel ska bli ett särskilt brott. Denna vill S gå vidare med nästa mandatperiod och göra till lag.

Partiet föreslår också något som kallas ”lex Lotta”, vilket bland andra Centerpartiet lyft. När en kvinna mördades av sin partner i Bromma för sex år sedan såg inte sjukvården och myndigheterna varningssignalerna, enligt kvinnans anhöriga.

S vill se en lag om att myndigheter ska tvingas anmäla sig själva när de brustit.

– Det anmäls en kvinnomisshandel var 20:e minut, dygnet runt, året om i det här landet, säger Annika Strandhäll.

– Vi kommer inte att vara nöjda förrän vi kan konstatera att varenda tjej eller kvinna i det här landet ska kunna känna sig trygg.

Niklas Svahn/TT

Fakta: S-förslagen i korthet

Socialdemokraterna och kvinnoförbundet föreslår i korthet:
Ett särskilt brott mot psykisk misshandel ska bli lag
Skärpa straffen för upprepade fall av allvarliga sexualbrott
Gör det enklare att bli beviljad kontaktförbud
Utvidgade kontaktförbud ska kunna förenas med fotboja som en förstahandsåtgärd
Tydligare restriktioner för män som dömts även efter avtjänat straff
Initiativ Gryning ska spridas till hela landet
Vårdnad och umgänge ska kunna begränsas ytterligare vid misshandelsfall
Nationellt våldsförebyggande program
Socialtjänstens arbete mot mäns våld mot kvinnor ska stärkas
Inför en Lex Lotta om att myndigheter ska anmäla sig själva
Exitprogram för personer utsatta för prostitution
Långsiktigt och permanent stöd till kvinno- och tjejjourerna

Källa: Socialdemokraterna

Fakta: Våld i nära relationer

År 2021 anmäldes totalt 57 600 fall av misshandel där den utsatta var bekant med gärningspersonen. För anmälda misshandelsbrott mot vuxna kvinnor 2021 begicks brottet av en bekant person i 81 procent av fallen. Motsvarande siffra för vuxna män var 45 procent. Under 2020 konstaterades 17 fall av dödligt våld där offer och förövare hade en parrelation.

Källa: Brottsförebyggande rådet (Brå)

Läs mer

Populärt