HemPolitikFördelningen av riksdagens utskott klar

Fördelningen av riksdagens utskott klar

Fördelningen av ordförandeposterna mellan partierna i riksdagens utskott är nu i praktiken klar. Regeringssidan tar som väntat de tunga utskotten som finans, utrikes, justitie samt EU-nämnden. Vilka utskott som SD besätter är dock ännu inte klart.

Sent igår kväll fick oppositionen veta vilka utskott som regeringssidan gör anspråk på.

Av riksdagens 16 utskott, inklusive EU-nämnden, får regeringssidan åtta ordförandeposter. Eftersom den har majoritet i riksdagen, bestämmer de i praktiken vilka utskott det blir.

Som brukligt tar regeringssidan ordförandeposten i finansutskottet, utrikesutskottet, justitieutskottet samt EU-nämnden.

Socialdemokraterna får ordförandeposten i försvarsutskottet, skatteutskottet, konstitutionsutskottet, civilutskottet, trafikutskottet, miljö- och jordbruksutskottet samt kulturutskottet.

Av de resterande fem utskotten kommer en ordförandepost att gå till C, V eller MP. Exakt vilket det blir är inte klart, men regeringssidan får ordförandeposterna i fyra av de fem återstående utskotten: socialförsäkringsutskottet, socialutskottet, näringsutskottet, utbildningsutskottet samt arbetsmarknadsutskottet.

Fördelningen av ordförandeposterna har dragit ut på tiden på grund av regeringsförhandlingarna. Det är redan känt att SD får fyra ordförandeposter och fyra vice ordförandeposter, men exakt vilka är ännu inte känt.

RELATED ARTICLES

Populärt