HemPolitikRegeringen besked om karensdagen: Orättvisor ska rättas till

Regeringen besked om karensdagen: Orättvisor ska rättas till

Orättvisor inom karensavdrag och sjuklön ska rättas till. Ingen ska känna att de behöver gå till arbetet när man är sjuk, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S).

Beskedet om en utredning presenterades vid pressträff på torsdagen men redan vid Socialdemokraternas partikongress i november beslutades – efter krav från främst LO – att regelverket för karensavdrag skulle utredas i syfte att få till en förändring.

LO har bland annat understrukit att nästan inga av dess medlemmar har möjlighet att arbeta hemifrån när de är krassliga.

– Dagens regelverk för karens är orättvist och påverkar olika beroende på ställning i samhället gällande klass, ålder eller kön. Det slår särskilt hårt mot alla de som inte har möjlighet att jobba hemifrån, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Regeländringar under pandemin

Uppdraget ges till Ann-Zofie Duvander, professor i sociologi och demografi vid Stockholms universitet och Mittuniversitet. Det ska slutredovisas den 29 september 2023.

– Det är en omfattande utredning och total genomlysning av systemet. Det är dags att reformera karensavdraget och komma tillrätta med den orättvisa som finns, säger Shekarabi.

Ann-Zofie Duvander får enligt Shekarabi bland annat uppdraget att analysera konsekvenserna av de tillfälliga regler som gällt under pandemin.

Karensavdraget är det avdrag som arbetsgivaren gör på den anställdes sjuklön första dagen i en sjukperiod. Men som bekant för väldigt många har villkoren sett annorlunda ut under pandemin.

En ersättning för karensavdrag infördes under pandemins första år, som en åtgärd för att minska så kallad sjuknärvaro på arbetsplatser och därmed smittspridning. Ersättningen upphörde den sista september i fjol, men återinfördes och har gällt sedan den 8 december i fjol.

Rätten till ersättning upphör dock vid mars månads utgång – det vill säga om en vecka.

Fakta: Nuvarande bestämmelser

Sjuklön är den ersättning som anställda får vid korta sjukdomsfall (upp till två veckor).
Sjuklönen motsvarar 80 procent av lönen.
Från sjuklönen görs ett karensavdrag, motsvarande en dagslön.
Ett särskilt högriskskydd gäller för personer med mycket sjukfrånvaro.
Karensavdraget kan förhandlas bort genom kollektivavtal.
Särskilda regler har gällt under pandemin.
De innebär att staten tillfälligt betalar ut ersättning för karensavdraget. Ersättningen är 810 kronor per dag för alla anställda.
Dessa tillfälliga regler upphör att gälla den 31 mars.

Källa: Socialdepartementet

RELATED ARTICLES

Populärt