HemPolitikSverige långt ifrån oförberett – ingår redan i 14 militära samarbeten

Sverige långt ifrån oförberett – ingår redan i 14 militära samarbeten

Sedan Ryssland invaderade Ukraina har frågan om ett svenskt medlemskap i Nato diskuterats flitigt. Men vad som inte diskuteras lika mycket är att Sverige sedan många år redan har flera långtgående militära samarbeten.

Det säkerhetspolitiska läget är mer känsligt än det varit på många decennier. Många svenskar känner dessutom en oro för att kriget ska komma ännu närmare och att Sverige då skulle stå helt ensamt.

Det är alltså inte svårt att förstå att frågan om ett samarbete med Nato blir mer aktuell. Men ett fullt medlemskap är enligt regeringen inte aktuellt i dagsläget, bland annat då det riskerar att destabilisera läget i Europa ytterligare.

Trots att vi saknar medlemskap har Sverige redan i dagsläget ett samarbete med Nato. I partnerskapet räknas Sverige som en Enhanced Opportunities Partner (EOP). Sverige deltar även ofta i Natos övningar.

Många militära samarbeten

Men samarbetet med Nato är bara ett av Sveriges många försvarssamarbeten. Sverige har försvarssamarbeten både med enskilda länder och med organisationer som OSSE.

Samarbetet med Finland är det mest djupgående och har en särställning bland våra militära samarbeten. Men sedan Storbrittannien lämnade EU har det även blivit nödvändigt att knyta särskilda band till det landet.

Samarbetet med USA fördjupades senast 2016. I den avsiktsförklaring som undertecknades då finns fem prioriterade områden, nämligen samarbetsförmåga, övningar och utbildning, materielsamarbeten, forskning och utveckling samt internationella insatser.

Förutom samarbetet med Nato har Sverige även samarbeten med bland annat OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Det är inte ett egentligt försvarssamarbete, men det fördjupar relationen mellan medlemsländerna och underlättar sådant som informationsutbyte.

Men att Sverige är med i EU är även det av försvarspolitiskt intresse. Sedan 2016 har unionens gemensamma försvarspolitik utvecklats snabbt. Det finns ingen gemensam EU-armé, men medlemsländerna kan igenom samarbetet stötta varandra vilket gör EU till en viktig säkerhetspolitisk kraft.

Lista över Sveriges militära samarbeten

Bilaterala samarbeten
Baltiska staterna
Finland
Frankrike
Storbritannien
Tyskland
USA

Läs mer om Sveriges bilaterala försvarssamarbeten här.

Multilaterala samarbeten
EU
European Intervention Initiative (EI2)
Framework Nations Concept (FNC)
Joint Expeditionary Force (JEF)
Nato
Norra gruppen
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)
Övriga nordiska länder/Nordefco

Läs mer om Sveriges multilaterala försvarssamarbeten här.

RELATED ARTICLES

Populärt