HemSverigeInflationen fortsätter stiga

Inflationen fortsätter stiga

Konsumentpriserna lyfte mer än väntat i april. Inflationstakten enligt måttet KPIF lyfte till 6,4 procent, den högsta nivån sedan december 1991 enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Livsmedelspriser driver på utvecklingen, främst kött och grönsaker, enligt SCB. El- och drivmedelspriserna sjunker samtidigt något jämfört med månaden före, även om prisökningar i årstakt är höga även där.

Exklusive energi steg KPIF-inflationen i april till 4,5 procent, upp från 4,1 procent i mars. Det låg i linje med förväntningarna.

– Det är ett högt inflationstryck. Det är i linje med konsensus, men det är 0,2 procentenheter högre än vad Riksbanken räknat med, säger Olle Holmgren, ekonom på SEB.

En positiv signal är att den höga inflationen på varor kommit ned något.

– Restaurangpriser stiger ganska mycket för andra månaden i rad. Det kan vara kopplat till livsmedelspriserna. Sedan är det högre priser allmänt. Livsmedel ökade i hög takt, säger Holmgren.

– Inflationen kommer fortsätta uppåt och kommer antagligen vara högre än Riksbankens inflationsbana, tillägger han.

Detta stärker enligt Holmgren sannolikheten för att Riksbanken i september slår till med en dubbelhöjning av styrräntan, upp med 0,50 procentenheter.

Holmgren påminner samtidigt om att väldigt mycket av inflationen i Sverige fortfarande är importerad.

– Inflationen kommer fortsätta uppåt och kommer antagligen vara högre än Riksbankens inflationsbana, tillägger han.

RELATED ARTICLES

Populärt