HemPolitikS störst bland både män och kvinnor

S störst bland både män och kvinnor

Den stora partisympatiundersökningen från SCB visar att Socialdemokraterna med stor marginal är det största partiet hos både män och kvinnor.

Om det hade varit val idag hade Magdalena Andersson (S) med största sannolikhet suttit kvar som statsminister. Partiet har rusat i opinionen och har vuxit med över fyra procentenheter sedan senaste mätningen i november.

Starka bland kvinnor

Socialdemokraterna har under lång tid varit starkare bland kvinnor än bland män. Den trenden håller i sig. I den senaste mätningen får S stöd av hela 38,2 procent av kvinnorna.

Det gör det till det överlägset mest populära partiet bland kvinnor. Skillnaden ner till Moderaterna är över 18 procentenheter.

När man delar upp partisympatier efter kön är kvinnor överrepresenterade i alla partier förutom M och SD. För Moderaterna är skillnaden ganska liten med 2,7 procentenheters övervikt för männen.

Den stora vattendelaren är Sverigedemokraterna. Bara 11,1 procent av kvinnorna skulle lägga sin röst på SD om det var val idag. Motsvarande siffra för männen är 23,1 procent.

Störst bland männen

Enligt mätningen är männens röster mer jämt fördelade över de politiska partierna. S är dock med 28,2 procent största parti med en betryggande marginal.

I SCB:s mätning för november 2020 sedan var skillnaderna mellan de tre största partierna betydligt mindre. Då låg S bara 0,8 procentenheter före SD och ner till Moderaterna var det två procentenheter.

I maj 2022 är S 5,5 procentenheter större än M och SD har sjunkit ned till tredje största parti även bland männen.

Skattning över hur kvinnor (K) och män (M) skulle rösta om det var val idag. Källa: SCB
RELATED ARTICLES

Populärt