PolitikNye LO-basens krav på S: Avskaffa karensen

Nye LO-basens krav på S: Avskaffa karensen

LO:s nye ordförande Johan Lindholm anser att facket inte gjort tillräckligt för arbetarkvinnorna. Han kräver också att karensen i sjukförsäkringen avskaffas om S får makten.

– Jag vill ha ett tydligt besked från Magdalena Andersson, säger han.

Den nye LO-basen håller på LO-kongressen på söndagen sitt första stora tal. I talet tar han upp arbetarkvinnornas villkor.

– Vi har som ni vet inte fått rätt på ofrivilliga visstids- och deltidsanställningar, säger Lindholm.

–I praktiken betyder det att vi inte gjort tillräckligt för arbetarkvinnorna.

Han pekar på att ungefär hälften av alla LO-kvinnor jobbar deltid och att kvinnornas faktiska månadslön i snitt blir 23 000 kronor före skatt.

– Det räcker inte till vanliga utgifter som hyra, mat och räkningar. Det är orättvist, säger Lindholm.

Är självkritisk

Han understryker också att arbetarkvinnor måste kunna planera sin vardag och tid. Lindholm medger att fackföreningsrörelsen inte kommit till rätta med kvinnors dåliga arbetsvillkor.

– Det finns anledning för oss att vara självkritiska, säger han.

–Vi i LO måste göra mer. Arbetarkvinnors löner måste höjas.

Lindholm kommer från mansdominerade förbundet Byggnads. Han säger i talet att ett jämställt arbetsliv är en avgörande fråga för honom.

– Nu vill jag vara väldigt tydlig. Unkna och sexistiska attityder hör inte hemma i någon bransch.
Vi har kommit en bit på väg – men det finns massor kvar att göra.

Krav på S

Lindholm riktar två krav till politikerna. Det ena är att mycket mer pengar måste investeras i bland annat järnvägar, vägar, elnät, sjukvård och bostäder.

Det andra kravet riktas till Socialdemokraterna och dess partiledare och handlar om karensen i sjukförsäkringen. Den är, enligt Lindholm, djupt orättvis för LO:s medlemmar, som jämfört med tjänstemän, har svårt att jobba hemifrån.

– Jag vill ha ett tydligt besked från Magdalena Andersson. Nästa gång Socialdemokraterna har makten, tar ni då bort denna orättvisa klasslagstiftning?

Lindholm pekar på att bara några få procent av LO-förbundens medlemmar kan jobba hemifrån när de känner sig förkylda.

– Mer än hälften tvingas gå till jobbet trots sjukdom – de har inte råd att vara hemma på grund av karensen.

Läs mer

Populärt