HemSverigeFrivilliga försvarsorganisationer "översköljs" av nya sökande

Frivilliga försvarsorganisationer ”översköljs” av nya sökande

Kriget i Ukraina har fått en mängd svenskar att söka sig till de frivilliga försvarsorganisationerna. På bara några veckor har många fått in fler sökande än vad de annars får på ett år.

Sverige har 18 frivilliga försvarsorganisationer vars uppdrag är att rekrytera och utbilda personal som ska stödja samhället vid kriser, höjd beredskap och krig. Bredden på verksamheten är stor, från Blå stjärnan som har fokus på lantbrukets djur, till Bilkåren och Frivilliga Radioorganisationen.

För den som vill engagera sig i en av de frivilliga försvarsorganisationerna finns det alltså goda möjligheter att hitta något som passar. Sedan kriget i i Ukraina bröt ut har medlems- och intresseansökningarna strömmat in.

Två veckor efter att kriget bröt ut hade Svenska Lottakåren fått 640 nya betalande medlemmar.

– Det är i paritet med vad vi brukar rekrytera på ett helt år, säger Maria Öst som är kommunikatör.

”Fullkomligt översköljs”

Lottakåren är långt ifrån ensam om att märka ett ökat intresse. Till exempel fick Svenska blå stjärnan som i vanliga fall får in tiotalet ansökningar i veckan under krigets första två veckor in runt 100.

Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund (FAK), som vid en kris- eller krigssituation står för logistik och transporter, ”fullkomligt översköljs” av medlemsansökningar, berättar rikskårchefen Curt-Ove Jakobsson. Från normalt en eller två i veckan rasar det sedan kriget börjat in 40–50 om dagen.

Sveriges bilkårers riksförbund, vars uppgift är att rekrytera och utbilda fordonsförare och logistiker till totalförsvaret, fick under de första två veckorna 450 nya medlemmar – att jämföra med att man i vanliga fall får 800 på ett år.

Försvarsutbildarna, som rekryterar och utbildar inom bland annat inom krisberedskap, sjukvård, skogsbrandsbekämpning och fältkök fick veckan efter att kriget bröt ut in 290 ansökningar, jämfört med ett tjugotal en vanlig vecka.

Tar tid

En del, men långt ifrån alla, befattningar inom de frivilliga försvarsorganisationerna kräver en säkerhetsprövning. På den militära sidan görs säkerhetsprövningsintervju, hembesök, kontroll med kommunen samt registerkontroll hos Säkerhetspolisen och Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. På den civila sidan gör myndigheter och länsstyrelser säkerhetsprövningsintervjun och sedan görs registerkontroll hos Säpo för de befattningar som är placerade i säkerhetsklass. Ingenstans i kedjan har man varit beredd på en så stor tillströmning som nu.

– Det tar väldigt lång tid för tillfället, säger Kristoffer Bäckström, kommunikationschef på Försvarsutbildarna.

Men väntan är mödan värd, tycker de som är engagerade i de frivilliga försvarsorganisationerna.

– Våra medlemmar är med för att de vill säkerställa att Sverige ska vara en demokrati även i framtiden, det är grunden till allting. Man är medlem för att säkerställa att man som frivillig kan göra något för att värna om att Sverige är ett fritt oberoende land, säger Kristoffer Bäckström.

Fakta: De frivilliga försvarsorganisationerna

Det finns 18 frivilliga försvarsorganisationer (FFO) i Sverige:

Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund (FAK)
Har som uppgift att utbilda förare för att säkerställa tung trafik i krissituationer. Genomför även utbildningar i bland annat bandvagn och snöskoter.

Frivilliga Flygkåren (FFK)
Erbjuder flygintresserade personer att utveckla sitt flygande för att utföra uppgifter åt både Försvarsmakten och civila myndigheter.

Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund (FMCK)
Har som sin huvudsakliga uppgift är att utbilda och krigsplacera mc-ordonnanser till totalförsvaret, men även att bistå samhället vid oväntade påfrestningar.

Frivilliga Radioorganisationen (FRO)
Rekryterar och utbildar sambandsoperatörer till både Försvarsmakten och samhällets krisberedskap.

Flygvapenfrivilligas Riksförbund (FVRF)
Utbildar spaningssoldater till hemvärnsunderrättelsekompanierna och frivilligpersonal till Flygvapnets krigsflygbaser. Har i uppdrag att grundutbilda alla instruktörer ur de frivilliga försvarsorganisationerna.

Försvarets Personaltjänstförbund (FPF)
Har i uppdrag att rekrytera och utbilda för Hemvärnet och Försvarsmakten i befattningar som bland annat personalbefäl och personalvårdsbefäl.

Insatsingenjörernas Riksförbund (IIR)
Organiserar ingenjörer som är verksamma inom byggbranschens alla områden.

Sjövärnskårernas Riksförbund (SVK RF)
Grundutbildar personal för marin tjänst militärt och civilt. Sjövärnskårens fartyg och besättningar förstärker samhället vid kriser och incidenter, till exempel med bevakning och transporter.

Svenska Blå Stjärnan (SBS)
Utbildar inom lantbrukets djur i bland annat djurskötsel, hantering, smittskydd och vaccinering.

Svenska Brukshundklubben (SBK)
Utbildar medlemmar och deras hundar till räddningshundar, sjöräddningshundar och patrullhundar på uppdrag av både civila myndigheter och Försvarsmakten.

Svenska Fallskärmsförbundet (SFF)
SFF stöder Försvarsmakten vid behov med utbildning av fallskärmsinstruktörer, upprätthållande av kompetens och vidareutbildning i frifallshoppning.

Svenska Försvarsutbildningsförbundet (Försvarsutbildarna)
Rekryterar och utbildar bland annat inom krisberedskap, sjukvård, samverkan och ledning, fältkök, CBRN, skogsbrandsbekämpning, skyddsvakter och andra specialområden till myndigheter och Försvarsmakten för uppdrag i fred, kris och krig.

Svenska Lottakåren (SLK)
Engagerar kvinnor som vill bidra till ett säkrare och tryggare samhälle i vardag, kris och krig. Utbildar i ledarskap samt stabsassistenter till civila myndigheter samt stabsassistenter, underrättelseassistenter och fältkockar till Försvarsmakten.

Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF)
Utbildar pistolskytteinstruktörer samt personal för ammunitions- och drivmedelsgrupper för Försvarsmaktens behov.

Svenska Röda Korset (SRK)
Röda Korsets frivilliga är beredda att agera i lokala kriser eller vid större händelser. Ger på samhällets uppdrag krisstöd och samordnar spontanfrivilliga. Röda korset utbildar första hjälpare, krisstödjare, insatsledare, volontärsamordnare och folkrättskommunikatörer.

Svenska Skyttesportförbundet (SvSF)
Utbildar AK4-instruktörer för hemvärnet och försvarsmakten.

Sveriges Bilkårers Riksförbund (Bilkåren)
Utbildar fordonsförare och logistiker, ledningspersonal och elverksoperatörer. Bilkåren har uppdrag både för civila myndigheter och Försvarsmakten.

Sveriges Civilförsvarsförbund (SCF)
Utbildar om hot och risker i samhället. Utbildar och kvalitetssäkrar också medlemmar från alla frivilliga försvarsorganisationer som ingår i kommunernas Frivilliga Resursgruppen, FRG.

Källa: frivilligutbildning.se

RELATED ARTICLES

Populärt