HemPolitikHårdare regler för privata vårdgivare

Hårdare regler för privata vårdgivare

Regeringen vill stärka skyddet av dem som saknar en privat sjukvårdsförsäkring genom ett nytt lagförslag.
– Det är ett viktigt första steg för att säkra att den som har störst behov av vård också går först, säger socialminister Lena Hallengren (S).

Regeringen har under torsdagen fattat beslut om en lagrådsremiss som föreslår att det ska skrivas in i avtalet mellan regioner och privata vårdgivare att de privata uppdragen inte går ut över uppdraget från regionen.

– Inspektionen för vård och omsorg har konstaterat att det finns risker för patientsäkerheten om patienter med större behov får vänta längre om personer med mindre behov kan köpa sig före. Det här är djupt orättvist och olämpligt, säger Hallengren.

”Nödvändigt att agera”

Syftet med skrivelsen är att personer som saknar privat sjukvårdsförsäkring inte ska kunna bli omsprungna i vårdkön av personer som tecknat en sådan. Det ska också skrivas in i avtalet hur granskningen ska genomföras, enligt lagförslaget som föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

– Nu är det nödvändigt att agera, annars riskerar vi en utveckling där vi mister den demokratiska kontrollen över sjukvården, säger Hallengren.

Privata vårdgivare kan i dag bedriva både offentligfinansierad och privatfinansierad vård. Omkring 700 000 personer i Sverige har en privat sjukvårdsförsäkring.

– Gruppen med privat sjukvårdsförsäkring är generellt sett friskare och mer resursstark än befolkningen i övrigt, säger Hallengren.

I oktober i fjol konstaterade en utredning att de privata sjukvårdsförsäkringarna måste regleras för att kunna hålla fast vid principen om lika vård för alla.

Kompletterande utredning

I början av februari tillsatte regeringen en kompletterade utredning med uppdrag att lämna förslag på ett förbud mot privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligfinansierade vården. Utredaren ska vara klar med sitt uppdrag senast den 30 juni 2022. Ett lagförslag kan därmed lämnas till riksdagen först under nästa mandatperiod.

Kritiken mot de privata försäkringarna handlar främst om att personer kan köpa sig förbi kön till vård. Många frågor som rör de privata försäkringarna är i dag inte reglerade i lag.

RELATED ARTICLES

Populärt