HemPolitikNy rapport: Sämre arbetsvillkor i privat äldreomsorg

Ny rapport: Sämre arbetsvillkor i privat äldreomsorg

Personalen i den privata äldreomsorgen har lägre löner, högre andel otrygga anställningar och är mer missnöjda med sina jobb. Det visar en rapport från fackförbundet Kommunal.

Det är stora skillnader i arbetsvillkoren mellan privat och kommunal äldreomsorg. Bland annat är lönen i snitt 2 400 kronor i månaden högre i kommunal verksamhet. Det är ett lönegap som har ökat markant de senaste åren.

Uppgifterna kommer från fackförbundet Kommunals rapport ”Så mycket bättre? 2021 – En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg.

Otrygga anställningsformer påverkar personalen

Den privata omsorgen har en högre förekomst av otrygga arbetsformer, 41 procent mot 31 procent i den offentliga omsorgen. Under pandemin har andelen personal med olika former av visstidsanställningar ökat även i de kommunala verksamheterna. En orsak är att det helt enkelt behövts fler vikarier, eftersom många boenden drabbades hårt av pandemin.

Otrygga arbetsformer kan ha varit en bidragande orsak till smittspridning. Det gäller särskilt timvikariat där sjuknärvaron är hög och möjligheten att tacka nej till erbjudna timmar är låg. Timvikarier jobbar dessutom ofta vid flera arbetsplatser vilket gör det svårare att ha koll på alla hygienrutiner och smittskyddsåtgärder.

Men otrygga anställningar drabbar personal på flera sätt. Visstidsanställning gör att det blir svårare att få hyreskontrakt eller bostadslån, vardagen blir svårare att planera och inkomsten mindre. Otrygga anställningar leder dessutom oftare till sjukskrivningar.

Skillnader i ofrivilligt deltidsarbete

Det är även stora skillnader gällande mängden deltidsarbete. Hos privata utförare är det 70 procent av personalen som är deltidsanställd, medan motsvarande siffra hos den kommunala äldreomsorgen är 54 procent.

Alla deltidstjänster är inte ofrivilliga, men i Kommunals undersökning är det klart fler som uttrycker att de egentligen vill arbeta heltid. Den siffran ökar i den privata äldreomsorgen medan den i den kommunala minskat kraftigt de senaste åren efter stora insatser för att höja andelen heltidsanställda i välfärden.

Rapporten visar även att missnöjet är högre bland personalen som arbetar hos privata utförare och färre ser att de vill vara kvar i sin yrkesroll en längre tid.

”Det går helt enkelt inte att komma runt att kvaliteten i äldreomsorgen hänger nära samman med personalens villkor. Så när det brister drabbas även brukarna”, skriver Malin Ragnegård, förbundsordförande Kommunal, i Aftonbladet.

RELATED ARTICLES

Populärt